Онези снежинки

Навън отново се сипят снежинки като онези. Малки, леки и пъргави. Закачат се по косата, носят красиви спомени,  добри вести и отнасят мислите ми близо и все пак далече.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *