nonSense

Понеже този блог, както сигурно личи по домейна и името му, е посветен на sense-а ((Това не е така, вж подзаглавието – б.а.)), но не и на AdSense, няма как да пропусна да добавя и щипка nonSense. Получи се твърде голямо скупчване на думичката sense, но това е търсен ефект. Може би ще намерите някъде противоречие, но това също е нарочно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *